ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα αναθεωρούνται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Προκαταβολή εξαμήνου: – 5% .

Προκαταβολή έτους: – 10% (εξόφληση έως 2 δόσεις)

Έκπτωση 20% στο δεύτερο παιδί εφόσον φοιτούν ταυτόχρονα.

Τρόποι εξόφλησης:

1. Μετρητά

2. Τράπεζα Πειραιώς

3. Χρεωστική Κάρτα

  • Τα δίδακτρα προκαταβάλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα.
  • Για καθυστέρηση άνω των 14 ημερών, θα ισχύει διοικητικό κόστος 20 ευρώ.
  • Μη καταβολή διδάκτρων για διάστημα περισσότερο των δύο μηνών μπορεί να επιφέρει διαγραφή του παιδιού από το πρόγραμμα.
  • Σε περίπτωση διακοπής, για λόγους πέραν της ασθενείας, ο γονέας / κηδεμόνας πρέπει να υποβάλει έγγραφη ειδοποίηση στην διευθύντρια του σταθμού ή ηλεκτρονικά στο [email protected] και αυτό πριν την λήξη του ημερολογιακού μήνα.

Ο σταθμός μας συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς (Τράπεζες, ΔΕΚΟ, κλπ) που επιδοτούν τη φοίτηση παιδιών εργαζομένων τους σε ιδιωτικά σχολεία. 

Σε περίπτωση μη ειδοποίησης, τα δίδακτρα θα χρεώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης.

Top