Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Kidz City το πρώτο του βήμα αισθανόμαστε τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι,

γονείς και εκπαιδευτικοί για τη διαπαιδαγώγηση και την ανατροφή των παιδιών μας και  καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να παρέχουμε στα παιδιά, όλα τα εφόδια για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο  και ασφαλή χώρο, εφαρμόζουμε εκπαιδευτικές πρακτικές που βασικό στόχο έχουν την ένταξη του παιδιού στην ομάδα της τάξης  και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας παράλληλα ολόπλευρα την προσωπικότητά του. Προωθούμε την επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς σε μια κοινή κατεύθυνση των στόχων του σχολείου. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και σχολείου θα συντελέσει στην ανάπτυξη μιας θετικής αντίληψης του παιδιού για τον εαυτό του, για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης συμπεριφοράς και ενός σταθερού προσανατολισμού στη ζωή.

Top